Oskaro Milašiaus kūryba Trakų kultūros rūmų scenoje