Nuo 2008 metų Lietuvos kultūros sostine skiriamas Lietuvos miestas, kuriame planuojama rengti šalies svarbos kultūros renginius. Šis projektas –  Europos kultūros sostinės renginio „prototipas“. Lietuvos kultūros sostinę kas 3 metus konkurso būdu renka Kultūros ministerija.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 metų Lietuvos kultūros sostine paskelbė istorinį, daugiatautį miestą – Trakus ir davė naują užduotį – tapti kultūrinės traukos centru, ašimi, aplink kurią ir kurioje suksis svarbiausias šalies kultūrinis gyvenimas.

Nuo šios džiuginančios žinios paskelbimo dienos buvo nuosekliai dirbama siekiant tapti sostine, ne tik dar labiau skatinančia miesto gyventojų kultūrinį aktyvumą, bet ir kultūros ir meno plėtrą rajone. Ne veltui buvo pasirinktas logotipas, atspindintis ir pabrėžiantis vandens, pilies elementus ir ratilus – įtraukiančius ir skleidžiančius kultūrą artimoje ir tolimoje aplinkose. Jį sukūrė dizainerė Jūratė Juozėnienė, kuri yra sukūrusi ir Trakų Dievo Motinos paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus ženklą. Labai plati, įvairialypė logotipo „Kultūros ratilai“ semantika atskleidžia ir pabrėžia kultūros dar skaitautuojsostinės 2020 idėją. Logotipas sudarytas iš dviejų – vandens ir pilies elementų. Pilis ežero saloje – pagrindinis Trakų traukos taškas, kurį ištisus metus lanko tūkstančiai svečių. Optimizuotoje salos formoje yra užkoduota ir širdies metafora: širdis gyvybės centras, sielos namai. Sostinė yra valstybės centras, Tėvynės širdis. Ženklo kompozicija tiesiogiai pozicionuoja Trakų, kaip Lietuvos istorinės sostinės idėją. Kultūroje, kaip ir vandenyje, vyksmo ratilai gali susiformuoti ir nuo ir į gravitacinį centrą, todėl Kultūros sostinės vyksmo ratilai, kaip reiškinys, veiks dvejomis kryptimis – trauka į Trakus ir sklaida iš Trakų. Tuo pačiu koncentriniai ratilai yra tradicinių renginių replikuojanti iliustracija. Trakų – „Lietuvos kultūros sostinės 2020“ ženkle esantys ratilai nenutrūkstančio cikliškumo vektoriumi siunčia visuomenei tris žinutes apie tai, kas mūsų nuomone yra svarbiausia ir prasmingiausia kultūroje – žinią apie garbingą praeitį, mūsų krašto istorijos paveldą, dabarties meto Trakų krašto žmonių pastangas ir kūrybiškumą, o taip pat – žinutę ateities kartoms, jog Trakų žemėje kultūra buvo, yra ir visada išliks reikšmingu, priotetiniu mūsų krašto tapatybės kūrimo instrumentu.

Dėliojant akcentus, svarbu paminėti, kad Trakuose profesionalusis menas susipina su meno mėgėjų, tautinių mažumų puoselėjama kultūra. Svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų etninės grupės ir bendruomenės.

Šis titulas įpareigoja ir vyriausybę, Lietuvos Respublikos Seimą ir kitas valstybines institucijas veikti drauge – organizuoti valstybinės reikšmės renginius čia, Trakuose. Kultūros sostinė neformaliai įpareigoja ir  nuoširdžiai kviečia menininkus turėti galvoje Trakus, miesto bei rajono viešąsias erdves, kaip itin dėkingą ir patrauklią vietą meno instaliacijoms, performansams ir kitiems kultūriniams projektams įgyvendinti.

Visi keliai 2020-aisiais veda į Trakus – Lietuvos kultūros sostinę. Kultūra yra visų mūsų turtas ir bendras rūpestis. Kurti, puoselėti ir skleisti kultūrą reikia nemažai bendrų, sutelktų pastangų.

Parsisiųsti pristatymą visuomenei